تماس با ما

شماره تماس دبیرخانه کنگره ام اس :

66959541
66951187-8  داخلی 107

پست الکترونیکی :  mscongress15@gmail.com